کود اسیدآمینه مایع

اطلاعات محصول

  • دسته بندی: کشاورزی
  • شرکت تولیدی: اکسیرآمین تک آسیا

کود اسیدآمینه مایع

کود Amintech ،محصولی است که دارای نیتروژن ارگانیک و آمینواسیدهای آزاد نوع ال بوده که به سادگی و بدون نیاز به صرف انرژی به راحتی توسط گیاه جذب می شود. تنها آمینواسیدهای آزاد نوع ال هستند که در ساختار پروتئین ها در گیاه به کار رفته و نقش تغذیه ای و متابولیکی دارند.در این ترکیب کودی، بیش از 19 نوع آمینواسید ضروری با غلظت بالا جهت رشد و نمو گیاه حضور دارد که در کنار هم قرار گرفتن آنها باعث هم افزایی می گردد. Amintech مایع محتوی 30درصد آمینواسیدبوده که منشا طبیعی و حیوانی دارد.همه گیاهان برای تکمیل چرخه رشد رویشی و زایشی خود به آمینواسیدها نیازمند هستند.محرک زیستی Amintech به دلیل دارا بودن درصد بالایی از آمینواسید گلایسین، پرولین و آلانین بسیار منحصر به فرد می باشد. _کارآیی جذب عناصر غذایی را افزایش می دهد. _رشد ریشه را تحریک می کند. _سرعت نفوذ آب را افزایش داده و فرسایش خاک را کاهش می دهد. -این محصول در دو حجم یک و چهار لیتری به فروش می رسد

 

دستورالعمل مصرف محلول پاششی :

1_ محصولات باغی 3-2 لیتر در هکتار، 4-3 مرتبه در فواصل زمانی 14-10روز بعد از شروع یک هفته از پیوند زدن.

2_درختان باغی 3-2لیتر در هکتار، 3-2 مرتبه قبل از گل دهی، با ریزش گلبرگ ها و در طول رشد میوه.

3_غلات 3-2 لیتر در هکتار 2-1 مرتبه بین پنجه زنی و شروع برگ پرچم.

4_ذرت 3-2 لیتر در هکتار و یک مرتبه زمانیکه گیاهان به ارتفاع 50-25 سانتی متر می رسند.

5_سیب زمینی 3-1 لیتر در هکتار، 5-4 مرتبه در فواصل زمانی 14-10روز از شروع 20-15 سانتی متری شاخ و برگ.

6_گل و گیاه زینتی 3-1 میلی لیتر در لیتر هفته ای یکبار در طول تولید گیاه.

7_ جهت عملکرد ضداسترس یک لیتر در هکتار، می تواند استرس گیاه را پس از محلول پاشی کاهش دهد.

8_توصیه کلی 3/0% (300میلی لیتر در 100لیتر آب) برای سبزیجات، ذرت، غلات و 5/0 % (500میلی لیتر در 100لیتر آب) برای میوه، مرکبات، درختان زیتون. کاربرد خاکی

(آبیاری قطره ای) : برای همه محصولات 20-10لیتر در هکتار و در هربار مصرف بین 5-2/5 لیتر در هکتار. به صورت دوره ای مصرف تا زمانیکه نیاز گیاه برطرف گردد                                                                                                        

.