پودر اسیدآمینه کمپلکس با روی

اطلاعات محصول

  • دسته بندی: دامی
  • شرکت تولیدی: اکسیرآمین تک آسیا

پودر اسیدآمینه کمپلکس با روی

روی یک ماده مغذی ضروری برای حیوانات است که عمدتا یا بطور کامل در سیستم های آنزیمی عمل می کند و در سنتز پروتئین ها ، متابولیسم کربوهیدرات ها و بسیاری از واکنش های بیوشیمیایی دیگر نقش دارد.عناصر کمیاب در تغذیه دام ضروری هستند زیرا این عناصر اثرات مهمی بر ارگانیسم حیوان دارند. پودر اسیدآمینه کمپلکس با روی یک ماده غذایی مغذی برای حیوانات است که حاوی روی آلی است.ماده معدنی کمیاب روی توسط حیوانات برای عملکردهای متعددی از جمله : ایمنی، تولیدمثل، رشد عضلات و تولید شیر ... مورد نیاز است. همچنین زمانی که یک حیوان تعادل مناسبی از مواد معدنی کمیاب داشته باشد، بهتر می تواند با اثرات چالش برانگیز استرس مقابله کند. این محصول بالاترین اثر بخشی بیولوژیکی(زیستی) را در بین محصولات معدنی موجود در بازار ارائه میدهد به این منظور که مواد معدنی بیش تری توسط حیوان جذب می شوند تا فواید کامل خود را به ارمغان بیاورند.