کود اسیدآمینه پودری

اطلاعات محصول

  • دسته بندی: کشاورزی
  • شرکت تولیدی: اکسیرآمین تک آسیا

کود اسیدآمینه پودری

کود Amintech ،محصولی است که دارای نیتروژن ارگانیک و آمینواسیدهای آزاد نوع ال بوده که به سادگی و بدون نیاز به صرف انرژی به راحتی توسط گیاه جذب می شود. تنها آمینواسیدهای آزاد نوع ال هستند که در ساختار پروتئین ها در گیاه به کار رفته و نقش تغذیه ای و متابولیکی دارند.در این ترکیب کودی، بیش از 19 نوع آمینواسید ضروری با غلظت بالا جهت رشد و نمو گیاه حضور دارد که در کنار هم قرار گرفتن آنها باعث هم افزایی می گردد.Amintech پودری حاوی 80 درصد آمینواسید بوده که منشا طبیعی و حیوانی دارد.این محصول طی فرآیندی ارگانیک و مبتنی بر اصول بیوتکنولوژی، تهیه شده است.همه گیاهان برای تکمیل چرخه رشد رویشی و زایشی خود به آمینواسیدها نیازمند هستند.محرک زیستی Amintech به دلیل دارا بودن درصد بالایی از آمینواسید گلایسین، پرولین و آلانین بسیار منحصر به فرد می باشد. _به تکثیر ریز جانداران خاک کمک می کند. _ریز جانداران مفید را برای خاک و محیط کشت فراهم می کند. _ساختمان و منافذ خاک را بهبود داده و محیط ریشه گیاه را بهتر می کند

دستورالعمل مصرف

  محلول پاشی :

1_ محصولات باغی 5/1-1 کیلوگرم در هکتار، 4-3 مرتبه در فواصل زمانی 14-10روز بعد از شروع یک هفته از پیوند زدن.

2_درختان باغی 5/1-1 کیلوگرم در هکتار، 3-2 مرتبه قبل از گل­دهی، با ریزش گلبرگ­ها و در طول رشد میوه.

   3 _غلات 5/1-1 کیلوگرم در هکتار 2-1 مرتبه بین  پنجه زنی و شروع برگ پرچم.

4_ذرت 5/1-1 کیلوگرم در هکتار و یک مرتبه زمانیکه گیاهان به ارتفاع 50-25 سانتی­متر می­رسند.

5_سیب­زمینی 5/1-5/0 کیلوگرم در هکتار، 5-4 مرتبه در فواصل زمانی 14-10روز از شروع 20-15 سانتی­متری شاخ و برگ.

6_گل و گیاه زینتی 5/1-5/0 ­گرم در کیلوگرم هفته­ای یکبار در طول تولید گیاه.

7 _ جهت عملکرد ضداسترس یک کیلوگرم در هکتار، می­تواند استرس گیاه را پس از محلول­پاشی کاهش دهد.

 8_توصیه کلی 3/0% (150گرم در 100لیتر آب ) برای سبزیجات، ذرت، غلات و 5/0 % (250­گرم در 100لیتر آب) برای میوه، مرکبات، درختان زیتون.

کاربرد خاکی (آبیاری قطره­ای) :

برای همه محصولات 10-5 کیلوگرم در هکتار و در هربار مصرف بین 5/2-25/1 کیلوگرم در هکتار. به صورت دوره­ای مصرف تا زمانیکه نیاز گیاه برطرف گردد.